Nagłówek dokumentu HTML

Przyjrzyjmy się teraz nagłówkowi strony głównej naszego szablonu, który jak pamiętasz zawarty jest między znacznikami <head> a </head>.

<head>

<title>enter page title here</title> <!-- change to whatever you want as the title for your website -->
<meta name="description" content=" " /> <!-- enter a description for your website inside the " " -->
<meta name="keywords" content=" " /> <!-- enter a string of keywords that relate to your website inside the " " -->
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-gb" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />

</head>

Nagłówek ten zawiera w sobie pięć elementów, które niosą informację o Twojej stronie internetowej. Może oczywiście ich być więcej, jednak te pięć to niezbędne minimum, które powinno być w nagłówku każdego dokumentu HTML.

Przyjrzyjmy się teraz każdemu z elementów (pomijając komentarze).

Pierwszym elementem sekcji nagłówkowej jest tytuł strony, czyli napisa znajdujący się pomiędzy znacznikami <title> a </title>.

<title>enter page title here</title>

Tytuł strony to ten jej element, który pojawia się w nazwie okna przeglądarki. Na przykład strona, którą właśnie czytasz ma tytuł Nagłówek dokumentu HTML, co objawia się między innymi tak:

Tytuł strony HTML

Kolejnymi elementami są znaczniki meta.

<meta name="description" content=" " />
<meta name="keywords" content=" " />
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-gb" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />

Pierwszy z nich to opis strony. Wiemy to stąd: name="decription". Drugi parametr tego znacznika powinien zawierać krótki opis tego, o czym jest dana strona.

Na przykład:

<meta name="description" content="Na tej stronie poznasz podstawy tworzenia stron www w języku XHTML" />

Kolejny znacznik zawiera słowa kluczowe (name="keywords"). W wartości parametru content wpisujesz po prostu kilka najbardziej charakterystycznych słów i fraz, którymi można opisać Twoją stronę.

Na przykład:

<meta name="keywords" content="tworzenie stron, HTML, CSS" />

Po słowach kluczowych mamy deklarację języka, w jakim napisana jest treść strony:

<meta http-equiv="Content-Language" content="en-gb" />

W tym przypadku jest to brytyjski angielski (en-gb), gdyż szablon ten pochodzi z Anglii.

Następna wśród znaczników meta jest deklaracja typu zawartości i kodowania znaków:

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252" />

Dzięki temu przeglądarka wie, że to, co dostaje to tekst zakodowany w jednym z systemów kodowania. Systemów kodowania jest wiele. Ten, który teraz jest wpisany odpowiada kodowaniu znaków, jakie stosuje system Windows. O wiele lepszym i bardziej uniwersalnym systemem kodowania znaków na stronach www (i obecnie już standardem) jest system UTF-8. W tym systemie możesz zakodować dowolny znak, niezależnie od tego, czy zechcesz pisać na swojej stronie po polsku, arabsku czy chińsku.

Ostatnim z elementów w nagłówku strony jest znacznik dołączający do strony arkusz css.

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />

Dzięki temu przeglądarka wie, że do wyświetlenia strony powinna użyć reguł zapisanych w pliku style.css, który znajduje się w katalogu css.

Powyższe elementy są jak wspomniałem standardowe i nie ma potrzeby dłużej się nad nimi rozwodzić. Budując stronę trzeba je po prostu na niej umieścić, wypełnić i na tym kończy się praca z nimi.

Podsumowując, strukturę nagłówka strony www można schematycznie przedstawić tak:

head
title

tytuł strony

meta

description - opis strony

meta

keywords - słowa kluczowe

meta

language - język

meta

content-type - typ zawartości i kodowanie znaków

link

stylesheet - dołączenie arkusza css

Znaczników w sekcji nagłówkowej strony może być dużo więcej, wszystko zależy od tego jak bardzo szczegółowe informacje o stronie chcesz tam zawrzeć (na przykład nazwisko autora, datę ostatniej modyfikacji itd.).